MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MOZARTOWSKI


English
ikonka odnośnik Facebook
ikonka odnośnik YouTube
logo Polski Chór Kameralny

ORGANIZATOR FESTIWALU

Każdego roku Festiwal gości wybitne indywidualności świata muzycznego, solistów oraz zespoły o ugruntowanej renomie. To właśnie doborowa obsada artystów, nad którą pieczę sprawuje pomysłodawca Festiwalu i jego dyrektor prof. Jan Łukaszewski, gwarantuje wyjątkowe doznania muzyczne podczas koncertów na światowym poziomie i z rozmachem poprowadzonych przedstawień operowych pod gołym niebem.

soliści

ORKIESTRY I CHÓRY

ZESPOŁY

DYRYGENCI

REALIZATORZY