Archiwum

Polska Orkiestra Radiowa – polska orkiestra symfoniczna powstała w 1945 roku w Warszawie z inicjatywy skrzypka i dyrygenta Stefana Rachonia. Działalność orkiestry początkowo ograniczała się do realizacji nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji.


W połowie lat 70 XX wieku nastąpił rozwój orkiestry. Zachodziły również zmiany na stanowisku dyrektora artystycznego. Kolejno dyrektorami byli: Włodzimierz Kamirski, następnie Jan Pruszak i Mieczysław Nowakowski. W 1990 roku stanowisko objął Tadeusz Strugała za którego kadencji orkiestra zmieniła siedzibę z mieszczącego się przy ulicy Myśliwieckiej studia M-1 do Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego przy ulicy Modzelewskiego. Polska Orkiestra Radiowa na przestrzeni lat swej działalności koncertowała w takich krajach jak: Niemcy, Francja, Włochy, Szwajcaria, Szwecja, Holandia, Austria czy Hiszpania. Z orkiestrą współpracowali ponadto kompozytorzy muzyki filmowej tacy jak: Jan A.P. Kaczmarek, Stanisław Syrewicz i Maciej Zieliński.


2 lutego 2015 na stanowisko Dyrektora Artystycznego POR został powołany Michał Klauza