Archiwum

Prezes ZASP-Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji.


Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.


Aktor filmowy, radiowy i teatralny – krakowskiego Teatru Rozmaitości, scen warszawskich: Teatru Dramatycznego, Współczesnego, Powszechnego, Studio, Narodowego i Polskiego oraz Teatru Miejskiego w Bonn.


Inicjator i pomysłodawca wielu akcji, m.in.: „Namiotu Przymierza" w Dzień Wszystkich Świętych przed Teatrem Narodowym będącym happeningiem-posłaniem aktorów polskich poświęconym pamięci Żydów, „Sybir – ostatnie pożegnanie" – hołdu złożonego zesłańcom, „Nocy pielgrzyma" – misterium teatralnego ku czci Juliusza Słowackiego z okazji odsłonięcia pomnika poety w Warszawie, czy ostatnio wielkiego widowiska plenerowego w warszawskim Parku Agrykola „Konstytucja dla Europy1831”.


Współtwórca, wraz z żoną Grażyną Marzec, Teatru w Remizie w Helu.


Spośród kilkudziesięciu filmów, w których zagrał, wyróżnić należy: „Brzezinę” Andrzeja Wajdy, „Sól ziemi czarnej” i „Perłę w koronie” Kazimierza Kutza, „Dzieje grzechu” Waleriana Borowczyka, „Lekcję martwego języka” Janusza Majewskiego, „Gorączkę” Agnieszki Holland, „Wierną rzekę” Tadeusza Chmielewskiego, „Seksmisję” Juliusza Machulskego, „Magnata” Filipa Bajona, „Pokuszenie” Barbary Sas, „Jańcia Wodnika” Jana Jakuba Kolskiego, „Generała Nila” Ryszarda Bugajskiego i „Daas” Adriana Panka.


Laureat wielu odznaczeń i wyróżnień oraz nagród za kreacje aktorskie, w tym Splendora Splendorów im. Krzysztof Zaleskiego – nagrody Teatru Polskiego Radia oraz Srebrnego i Złotego Medalu Zasłużony Kulturze – Gloria Artis.