Archiwum

Absolwentka Wydziału Lalkarskiego (PWST Kraków, filia Wrocław). Od 1992 aktorka Wrocławskiego Teatru Lalek. Od 1996 wykładowca Wydziału Lalkarskiego PWST Kraków, filia we Wrocławiu.


Prowadzi zajęcia na dwóch kierunkach: aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek i reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek. Prowadzi także zajęcia na Podyplomowych Studiach Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży. Prowadzi warsztaty teatralne w Polsce  i zagranicą. W 2009 uzyskała tytuł doktora. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Lalkarskiego PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu.


Jest reżyserem animacji i działań plastycznych w przedstawieniach teatralnych i widowiskach plenerowych i telewizyjnych.