Archiwum

Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński - Zespół powstał w listopadzie 2013 roku. Tworzą go pasjonaci śpiewu gregoriańskiego, którzy poprzez swoją działalność pragną propagować ten rodzaj muzyki. Repertuar zespołu stanowią klasyczne formy gregoriańskie, jak i twórczość postklasyczna. Zespół występuje regularnie na prestiżowych festiwalach, m.in. International Gregorian Festival of Watou w Belgii (2018). Ma na swym koncie liczne występy w Polsce i za granicą. W październiku 2014 roku Zespół został laureatem Grand Prix VI Ogólnopolskiego Konkursu „Ars Liturgica” w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Ma na swoim koncie współczesne prawykonania kompozycji ze średniowiecznych zbiorów paulińskich, jak np. Oficjum o św. Pawle pierwszym pustelniku. Zespół bierze udział w projekcie nagrania całości jasnogórskich jednogłosowych zbiorów muzycznych w prestiżowej serii wydawniczej Musica Claromontana (firma Musicon). Wydarzeniem szczególnym i niepowtarzalnym był występ Zespołu w Katedrze Polowej WP w dniu 23 maja 2015 roku pod dyrekcją prof. dra dra h. c. Nino Albarosy (Cremona, Italia) na IV Międzynarodowym Sympozjum Naukowym Muzyki Kościelnej UMFC. Dyrektorem artystycznym i dyrygentem Zespołu jest Michał Sławecki.