Narodowy Teatr Lalek z Pragi potwierdził swój przyjazd na Festiwal! Na scenie w Parku Oliwskim, na polanie przy altanie - dzieci to miejsce już świetnie znają - będziemy śledzić perypetie niecnego zuchwalca Don Giovanniego.
To już trzeci z marionetkowych teatrów europejskich, który odwiedzi Mozartiana, prezentując tę zapomnianą formę widowiska tak typowego dla czasów patrona Festiwalu.