Miejsca

Katedra Oliwska w Gdańsku jest to kościół pw. Trójcy Świętej oraz św. Bernarda. Zlokalizowany jest w dzielnicy Oliwa na ulicy Bpa. Edmunda Nowickiego 5. To bazylika trójnawowa z transeptem oraz prezbiterium z obejściem zamkniętym wielobocznie. Na fasadzie znajdują się dwie wąskie wieże o wysokości 46 metrów każda, posiadające ostro zakończone hełmy. Portal, trzy różnych rozmiarów okna oraz trzy kartusze pochodzą z 1688 roku i utrzymane zostały w stylu barokowym. Detale te znacząco ożywiają budowlę. Elementem charakterystycznym dla cysterskiego budownictwa jest górująca nad przecięciem naw wieża dzwonów.


Katedra głównie słynie ze swoich wspaniałych rokokowych organów na których odbywają się w sezonie letnim koncerty organowe. Zostały one zbudowane w latach 1763-88 przez Jana Wulfa z Ornety, ukończone przez organmistrza gdańskiego Fryderyka Rudolfa Dalitza. Składają się z 7876 piszczałek wykonanych z drewna dębowego, jodłowego, sosnowego i z cyny.


We wnętrzu katedry są 23 ołtarze, przeważnie o dużej wartości artystycznej. Reprezentują trzy style architektoniczne- renesans, barok (w większości) i rokoko.


W obejściu (ambicie) znajduje się kaplica św. Krzyża, zwana też kaplicą Opacką. Jest to najstarsza spośród kaplic w katedrze. Pod nią znajduje się krypta biskupia, gdzie pochowani są biskupi gdańscy.


W katedrze jest również grobowiec książąt pomorskich, ponieważ Oliwa od początku była miejscem pochówku książąt pomorskich i ich krewnych. Około 65 członków domu książęcego pochowano przy północnej ścianie prezbiterium. Grobowiec umieszczony niedaleko wejścia do zakrystii wykonany jest z czarnego marmuru w formie sarkofagu z łacińskim napisem na przodzie grobowca: ‚Grobowiec przesławnych książąt pomorskich, fundatorów tej budowli.


Od 2006 w Archikatedrze co roku odbywa się koncert finałowy Międzynarodowego Festiwalu Mozartowskiego. Do tej pory w murach świątyni wystąpiły takie sławy, jak Carolyn Sampson, Emma Kirkby.