Miejsca

Pałac Opatów położony w Parku Oliwskim w Gdańsku od kilkudziesięciu lat jest siedzibą Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Najstarsza część budynku, tzw. Stary Pałac, powstał w XV wieku. W pierwszej połowie XVII wieku dobudowano do niego tzw. Nowy Pałac, który był rezydencją ówczesnego opata oliwskich cystersów Jana Grabińskiego. Ostateczny kształt budynek otrzymał w trakcie przebudowy w latach 1754–1756, kiedy był rezydencją ostatniego polskiego opata Jacka Rybińskiego.


Po jego śmierci budynek długo stał pusty. Ostatecznie, w roku 1926 z inicjatywy władz Wolnego Miasta Gdańska powołano Staatliches Landesmuseum für Danzinger Geschichte z ekspozycją stałą poświęconą historii ziemi gdańskiej. W czasie II wojny światowej pałac doszczętnie spalono.


Po odbudowie w latach sześćdziesiątych XX wieku w Pałacu Opatów swoją siedzibę znalazły dział etnograficzny i dział sztuki nowoczesnej ówczesnego Muzeum Pomorskiego.


Wraz ze zmianą statusu Muzeum Pomorskiego na Muzeum Narodowe, w Pałacu Opatów działa Oddział Sztuki Nowoczesnej, w którym są gromadzone, przechowywane, opracowywane i wreszcie udostępniane zbiory sztuki nowoczesnej. W ramach Oddziału działają Dział Teatralny oraz Dział Fotografii, znany jako Gdańska Galeria Fotografii.


Stała Galeria Polskiej Sztuki Nowoczesnej prezentuje około 400 dzieł najwybitniejszych polskich artystów XIX i XX wieku. W Galerii można oglądać dzieła reprezentujące najważniejsze nurty w sztuce polskiej.


Wystawy czasowe organizowane przez Oddział Sztuki Nowoczesnej MNG prezentują najciekawszych twórców i zjawiska w sztuce polskiej XIX i XX wieku.


Obecnie czynne są dwie wystawy czasowe, do obejrzenia których gorąco zachęcamy.